Com Obtindre la Llicència per Passejar Gossos Potencialment Perillosos a Sant Cugat

Gossos Potencialment Perillosos

Amb els humans i també amb els gossos, hi ha algunes qüestions de seguretat que cal prendre seriosament. Sovint, qualifiquen de potencialment perillosos als humans que destaquen pels seus músculs tonificats o, fins i tot, pel seu somriure estrany. Naturalment, sabem que la perillositat real no està relacionada amb això, sinó amb el caràcter. Amb els gossos passa el mateix, i la llei es fixa en la musculatura i el somriure en lloc del caràcter i l’educació que són més difícils de classificar.

En aquest article, us guiarem pas a pas pel procés d’obtenció de la llicència necessària per passejar els peluts classificats com a potencialment perillosos a Sant Cugat. Malgrat les aparences, la gran majoria d’aquests gossos són simplement uns amics increïbles amb moltes ganes de donar amor i rebre’n a canvi.

Per iniciar el procediment es pot visitar l’enllaç de l’Ajuntament i cercar la secció corresponent a la llicència per a gossos potencialment perillosos. 

Abans de sol·licitar cita es pot descarregar i omplir el Document 073 de sol·licitud de llicència.

Caldrà adjuntar els següents documents a la sol·licitud:
Còpia del DNI.
Certificat d’antecedents penals, que es pot obtenir a la seu electrònica del Ministerio de Justicia 
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment perillosos, emès per un centre de reconeixement mèdic oficial, que per exemple a Can Mora https://www.centrecanmora.com té un cos aproximat de 50 €.

Amb aquests senzills passos aconseguireu la llicència necessària per gaudir de passejos segurs i feliços amb els animals classificats com a potencialment perillosos.